วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน วัดเทพธิดาราม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 - จำนวน 130 ชุด