วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับ คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน