วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

สน.พระราชวัง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาไหว้พระแก้วมรกต