วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

จัดส่ง ยา และเวชภัณฑ์ กลุ่มสีเขียว Home Isolation (เฉพาะกิจ) ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 ราย