วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-1) ว.10 จุด ว.43 ถนนนเรศ - สุรวงศ์