วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6(นครบาล6) มาตรวจจุด หน้าบ้านสุรวงศ์