วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สน.พลับพลาไชย 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว