วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย นครบาลใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล6