วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6(นครบาล6) ว.10 หน้าโรงเรียน ราชินี พื้นที่ สน.พระราชวัง อำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องในวันเปิดเรียน