วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมขับเคลื่อนงาน กต.ตร.ประจำเดือนพฤษภาคม และได้มอบรางวัลให้แก้ข้าราชการตำรวจดีเด่น