วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จิตอาสาบก.น.6 จิตอาสา สน.พระราชวัง ร่วมกันจัดจิตอาสาปันสุข เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชบูรณะ