วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ให้ความช่วยเหลือกรณี รถ ว.18 รถน้ำมันหมด หน้าประตู 17 ถ. อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร