วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์ภาพรวมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ต.ค. 2565 ของ บก.น.6