วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6 (นครบาล6) ได้มาตรวจเยี่ยมสน.พระราชวัง