วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6 เป็นผู้แทน บช.น. ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพทหานคร