วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โปรดหลีกเลื่ยงเส้นทางจราจร เนื่องจากมีภารกิจการประชุม APEC 2022 วันที่ 16-19 พ.ย. 65