วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ฟื้นฟู พัฒนา ถนนดินสอ และชุมชนโดยรอบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร