วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่และมอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของบริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืชแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตรอกโพธิ์