วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท

ผบก.น.6 

(นครบาล 6)

พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-1)


พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-2)

พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-3)พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์

รอง ผบก.น.6 

(นครบาล 6-4)พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง

รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-5)พ.ต.อ.ธรา แปงเครื่อง

รอง ผบก.น.6

(นครบาล 6-6)